Bulating Festival in Boac

Bulating Festival BoacThe Bulating Festival, which originated in Barangay Malbog in the town of Boac, Marinduque, is similar to the Boling-Boling Festival in Catanauan, Quezon. The word boling is a Visayan word that means ‘dirt.’ Participants cover their whole body with burak (mud) and don a headdress made of branches, twigs, and leaves as part of a spiritual cleansing ceremony to prepare themselves for the Lenten Season. Practioners regard this ritual as an act of humility and thanksgiving. In Marinduque, the ritual was initiated by the Ogayre Family of Malbog. The ritual was adopted by the people; it was eventually turned into a festival in 2001 and included in the province’s tourism program.

Ang Bulating ay idinaraos mula Ash Wednesday hanggang katapusan ng Semana Santa. Nagsimula ito noong 1900 sa Bgy. Malbog bilang ayuno o pamamanata ng pamilyang Ogayre na kilala sa pagkakaroon ng anting-anting. Sina Lolo Julian Ogayre at kapatid niyang si Simplicio ang nagpasimula ng panatang ito ng paglalagay ng “burak” o latik na galing sa buratik sa katawan. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya Ogayre at pinamanahang kamag-anakan ng tradisyong ito ang tanging nagsasagawa ng pagbubulating. Ngunit nahikayat na rin ang mga kabarangay nila nang mapansing waring pinagpapala nga ng Diyos ang pamilya Ogayre at mga pinamanahang kamag-anakan nito. Gumagaling sila sa sakit at natutupad ang iba pang kahilingan matapos ng pamamanata. Sa ngayon, marami na rin ang sumasama sa pagbubulating, maituturing na isa sa mga yamang-kultura ng Marinduque.

Be Sociable, Share!